Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Lektori kurzov

Lektori kurzov

Názov obstarávania: Lektori kurzov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľká nad Ipľom
Sídlo: Veľká nad Ipľom 86, 985 32 Veľká nad Ipľom
Zastúpený: Ing. Gabriel Rácz, starosta obce
Kontaktná osoba: Ing. Gabriel Rácz
IČO: 00316539
DIČ: 2021251067
Telefón: +42147 4374 102
E-mail: obec.velkanadiplom@azet.sk
Web: https://www.velkanadiplom.sk/

Predpokladaná hodnota zákazky: 2133,34 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 315.9 KB)