Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Lektori kurzov

Lektori kurzov

Názov obstarávania: Lektori kurzov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Bulhary
Sídlo: Bulhary 96, 986 01 Fiľakovo
Zastúpený: Dezider Szakó, starosta
Kontaktná osoba: Dezider Szakó
IČO: 30233143
DIČ: 2021097540
Telefón: +421474381772
E-mail: bulhary@hotmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 6000,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Lučenec
Lehota na predkladanie ponúk: 09.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 321.1 KB)