Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Názov obstarávania: Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Hanušovce nad Topľou
Mestský úrad Hanušovce, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce n.T
Telefón: 0902 970 870
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Kaščák
E-mail: jan.kascak@hanusovce.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 188,34 € EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 105.3 KB)