Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Pracovné a ochranné pomôcky

Pracovné a ochranné pomôcky

Názov obstarávania: Pracovné a ochranné pomôcky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov verejného obstarávateľa: Obec Skerešovo
Sídlo: Skerešovo 23, 982 62 Skerešovo
Zastúpený: Ján Svitek, starosta
Kontaktná osoba: Ján Svitek
IČO: 00319074
DIČ: 2021132575
Telefón: +421 47 5596 425
E-mail: obec.skeresovo@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky: 1100,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Revúca
Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 230.2 KB)