Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Výber dodávateľa na zabezpečenie telekomunikačných služieb pre TSP a ATSP v rámci projektu s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577

Výber dodávateľa na zabezpečenie telekomunikačných služieb pre TSP a ATSP v rámci projektu s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577

Názov obstarávania: Výber dodávateľa na zabezpečenie telekomunikačných služieb pre TSP a ATSP v rámci projektu s názvom - Skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a jej dopad na klienta, jeho rodinu a komunitu, kód ITMS: 27120130577
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Mesto Dunajská Streda
Adresa: Hlavná 50/16,929 01 Dunajská Streda
Zastúpený: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda
IČO: 00305383
DIČ: 2021129968

Za vecné otázky:
Géza Hodosy, E-mail: admin@dunstreda.eu

Za procesnú stránku:
Ing. Zsuzsanna Andrássy, PhD. (odborne spôsobilá osoba reg. č.: D0592-484-2004)
E-mail: vo@3connect.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2033,00 € EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Dunajská Streda
Lehota na predkladanie ponúk: 22.08.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 190.9 KB)