Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Obchod a služby

Obchod a služby

Názov obstarávania: Obchod a služby
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
Dlhý rad 17, 085 71 Bardejov

Predpokladaná hodnota zákazky: 7969,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bardejov
Lehota na predkladanie ponúk: 18.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 1.8 MB)