Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zvárač CO2 - Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou ( Z–M 1 )

Zvárač CO2 - Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou ( Z–M 1 )

Názov obstarávania: Zvárač CO2 - Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou ( Z–M 1 )
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica

Predpokladaná hodnota zákazky: 9900,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 297 KB)