Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Cestovný ruch – podnikanie vo vidieckom turizme a agroturizme

Cestovný ruch – podnikanie vo vidieckom turizme a agroturizme

Názov obstarávania: Cestovný ruch – podnikanie vo vidieckom turizme a agroturizme
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
Centrum 13/17, 017 01 Považská Bystrica

Predpokladaná hodnota zákazky: 9990,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Považská Bystrica
Lehota na predkladanie ponúk: 27.08.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 296 KB)