Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Projektové riadenie

Projektové riadenie

Názov obstarávania: Projektové riadenie
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
Novomeského 4, 036 01 Martin

Predpokladaná hodnota zákazky: 6000,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Martin
Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 404.4 KB)