Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie poskytovania supervízie

Zabezpečenie poskytovania supervízie pre odborných pracovníkov v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach

Názov obstarávania: Zabezpečenie poskytovania supervízie pre odborných pracovníkov v rámci implementácie Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Fond sociálneho rozvoja

Špitálska 27, 814 55 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 538 300,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 02.09.2013


Dňa 17.7.2013 boli opravené súťažné podklady. Opravené ako aj pôvodné súťažné podklady nájdete na linku, ktorý ste dostali emailom po odoslaní formulára "Žiadosť o súťažné podklady".


OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE


 

 

V zmysle § 9 ods. 4 a § 34 ods. 13 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v účinnom znení ( a ďalších ustanovení tohto zákona) s cieľom zvýšiť transparentnosť a zabezpečiť riadnu hospodársku súťaž, zverejňuje FSR v elektronickej podobe kompletné podklady k podaniu ponúk. K týmto podkladom sa dostanete po vyplnení formulára. Po jeho vyplnení Vám na Vami zadaný email príde link z ktorého si môžete tieto podklady stiahnuť.


Žiadosť o súťažné podklady