Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Servis motorových vozidiel

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 21.06.2021

Nákup tonerov a valcov

Obstarávateľ:

Verejný obstarávateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO: 308 54 687

Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Kubeková

Telefón: +421 2 2043 1203

E-mail: zlatica.kubekova@ia.gov.sk

Internet: www.ia.gov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 21.12.2020

Revízie elektrických spotrebičov

Obstarávateľ:

Verejný obstarávateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO: 308 54 687

Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Zlatica Kubeková

Telefón: +421 2 2043 1203

E-mail: zlatica.kubekova@ia.gov.sk

Internet: www.ia.gov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 18.12.2020

Nákup IKT zariadení

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 30.01.2020

Školenia administrátorov databázového prostredia ATTIS

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sídlo: Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687


Lehota na predkladanie ponúk: 15.08.2017

Školenia administrátorov databázového prostredia ATTIS

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sídlo: Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687


Lehota na predkladanie ponúk: 29.06.2017

Vzdelávanie vedúcich a projektových zamestnancov verejného obstarávateľa na zlepšenie osobných schopností pri výkone pracovných povinností

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sídlo: Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687


Lehota na predkladanie ponúk: 26.06.2017

Jazyková korektúra a grafická úprava výstupov

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sídlo: Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687


Lehota na predkladanie ponúk: 24.04.2017

Školenia zabezpečujúce prípravu organizácie na dosiahnutie overenej úrovne manažérstva C2E „Committed to Excellence“ alebo ekvivalentnej

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 6, 816 43 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 03.03.2017

Školenia zabezpečujúce prípravu organizácie na dosiahnutie overenej úrovne manažérstva C2E „Committed to Excellence“ alebo ekvivalentnej

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Špitálska 6

816 43 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Matej Sudor

tel.: +421 2 2043 1110

e-mail: matej.sudor@ia.gov.sk

Príloha č 3 - Návrh na plnenie kritérií (typ súboru RTF, veľkosť 93 kB)

Príloha č 4 - Vzor referencie (typ súboru RTF, veľkosť 45 kB)


Lehota na predkladanie ponúk: 06.10.2016