O agentúre » O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Tovar
Služba
Stavebné práce
všetky
prebiehajúce
ukončené

Školenia zabezpečujúce prípravu organizácie na dosiahnutie overenej úrovne manažérstva C2E „Committed to Excellence“ alebo ekvivalentnej

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 6, 816 43 Bratislava


Lehota na predkladanie ponúk: 03.03.2017