O agentúre » O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Tovar
Služba
Stavebné práce
všetky
prebiehajúce
ukončené

Školenia administrátorov databázového prostredia ATTIS

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sídlo: Špitálska 6, 816 43 Bratislava

IČO: 30854687


Lehota na predkladanie ponúk: 29.06.2017