Dizajn bez nazvu O agentúre » Vyzvania pre technickú pomoc

Vyzvania pre technickú pomoc

Vyzvanie č.OP ĽZ TP 2019/7.1/7.2/01 pre IA MPSVR SR na roky 2019 - 2023 (formát PDF, 401 kB)  - vyhlásené dňa 1.3.2019 

+ prílohy (formát ZIP  2,49 MB)

Vzor Rozhodnutia o ŽoNFP + prílohy (formát ZIP  1,19 MB)

Zoznam schválených žiadostí (23.05.2019)

Zoznam neschválených žiadostí (23.05.2019)

Zoznam odborných hodnotiteľov (23.05.2019)