O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky » Výberové konanie na pozíciu Projektový/á manažér/ka

Výberové konanie na pozíciu Projektový/á manažér/ka

 

Miesto výkonu práce:  Nevädzová 5, Bratislava
Ponúkaný plat: Od 1300 Eur/mesiac v závislosti od skúseností kandidáta

 

Termín nástupu: 01.03.2020 / dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, doba určitá 1 rok

Počet voľných pracovných miest.

1

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • odborná činnosť v oblasti implementácie projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov,
 • metodické usmerňovanie prijímateľov v rámci implementácie projektov,
 • administratívne overovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zazmluvňovanie projektov, 
 • komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s implementáciou a monitorovaním projektov,
 • kontrolovanie a odsúhlasenie, resp. zamietanie žiadostí o platbu predložené prijímateľmi v rámci administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu,
 • vykonávanie finančnej kontroly na mieste a následné spracovanie výstupov z kontrol
 • monitorovanie a dodržiavanie fyzického pokroku pri realizácii projektu vrátane finančnej kontroly na mieste,
 • vypracovávanie stanovísk pre monitorovacie správy predložené prijímateľmi,
 • zadávanie údajov do systému ITMS2014+, prípadne iných podporných systémov,
 • spracovávanie podkladov pre kontrolu verejných obstarávaní.

 

 

Požadované vzdelanie:                        

vysokoškolské II. stupňa 

 

Požadovaná prax:                          

1 rok prax v oblasti projektového manažmentu alebo

 

absolvent/ka nasledovných študijných odborov: Verejná správa a regionálny rozvoj, Verejná politika a verejná správa, Verejná ekonomika a služby, Národné hospodárstvo, Správne právo, prípadne Manažment, Finančný manažment a príbuzné odbory.

 

 

Počítačové znalosti - používateľ:

 • pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

   

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • skúsenosti v oblasti čerpania eurofondov,
 • základy účtovníctva,
 • samostatnosť, kreativita, precíznosť, orientácia na riešenie problémov, pozitívny a proaktívny prístup k práci, profesionálne vystupovanie,
 • výborné komunikačné, organizačné a koordinačné schopnosti, zodpovednosť za zverenú prácu,
 • analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia.
 • vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič

 

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch. V Implementačnej agentúre sme kolektív, kde môžete načerpať energiu a kreativitu od mladých a skúsenosti a nadhľad od starších. Ponúkame Vám flexibilný pracovný čas, ktorý umožňuje skĺbiť prácu, rodinu aj koníčky. Päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS alebo MultiSport kartu sú len niektoré z benefitov, ktoré  ponúkame. Našim záujmom je aj Váš profesionálny rozvoj v oblastiach súvisiacich s Vašou pracovnou náplňou. So súhlasom priameho nadriadeného môžete absolvovať rôzne vzdelávacie aktivity alebo odborné konferencie.

Ak Vám v komerčnom sektore chýba „pridaná hodnota“, ktorá robí zo zamestnania poslanie a máte chuť spraviť niečo pre svoju krajinu – u nás to nájdete.

A ak Vám zostane čas a chuť medzi prácou a rodinou, radi Vás „využijeme“ v našom tíme Spoločenskej zodpovednosti.

IA MPSVR SR je držiteľom certifikátu EFQM Committed to Excellence.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 15.02.2020 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“), ktorej povinnými prílohami sú:

 

 1. Motivačný list,
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ).

 

 

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošlú e-mailom na adresu: kariera@ia.gov.sk

 

alebo doručia na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

 

s označením „Výberové konanie na pozíciu projektový manažér“

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/kontakty-a-infoservis/informacie-o-spracuvani-a-ochrane-osobnych-udajov-uchadzacov-o-zamestnanie-na-ucely-vyberoveho-konania-v-ia-mpsvr-sr