Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Zástupca/-kyňa skupín užívateľov v národnom projekte KSS

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Zástupca/-kyňa skupín užívateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu Externý/-á hodnotiteľ/-ka v národnom projekte KSS

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Externý/-á hodnotiteľ/-ka v národnom projekte KSS