Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Vedúci/-a oddelenia správy a prevádzky

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Vedúci/-a oddelenia správy a prevádzky

Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/-ka vzdelávania v NP BOKKÚ

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Koordinátor/-ka vzdelávania v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Výberové konanie na pozíciu Hlavný koordinátor/-ka metodik/-čka vNP BOKKÚ

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Hlavný koordinátor/-ka metodik/-čka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/-ka v NP BOKKÚ

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Regionálny koordinátor/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Výberové konanie na pozíciu Asistent/-ka odborného garanta centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky manažérky pre disemináciu NP ISE

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Asistent/-ka odborného garanta centrálnej koordinačnej jednotky sociálnej ekonomiky (ďalej aj „CKJ SE“) /manažérky pre disemináciu národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (ďalej aj „NP ISE“)

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka v NP KSS

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb