O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Hlavný koordinátor/ metodik v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu hlavný koordinátor/ metodik v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb.

Výberové konanie na pozíciu Zástupca skupín užívateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Zástupca skupín užívateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu: Projektový manažér

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Projektový manažér

Výberové konanie na pozíciu Manažér pre riadenie ľudských zdrojov

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér pre riadenie ľudských zdrojov