O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Právnik/právnička

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Právnik/právnička.

Výberové konanie na pozíciu Projektový/á manažér/ka

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Projektový manažér

Výberové konanie na pozíciu regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Implementačná agentúra pre OP ZaSI hľadá vhodných kandidátov na pozíciu regionálny/a  koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce 

Výberové konanie na pozíciu asistent/asistentka garantky odborných aktivít (GOA) národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu asistent/asistentka garantky odborných aktivít (GOA) národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Výberové konanie na pozíciu regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Výberové konanie na pozíciu regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Výberové konanie na pozíciu Odborník/čka pre Informačné semináre a osvetu v rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Odborník/čka pre Informačné semináre a osvetu v rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Výberové konanie na pozíciu Expert/ka v rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/ka v rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby