O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Hlavný koordinátor – metodik / Hlavná koordinátorka – metodička pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Hlavný koordinátor – metodik / Hlavná koordinátorka – metodička pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)