O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Manažér/manažérka pre disemináciu národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/manažérka pre disemináciu národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Výberové konanie na pozíciu garant odborných aktivít národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Garant odborných aktivít národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

Výberové konanie na pozíciu Asistent/asistentka projektového manažéra národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na  pozíciu Asistent/asistentka projektového manažéra národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

Výberové konanie na pozíciu hlavný metodik/koordinátor národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov  na  pozíciu hlavný metodik/koordinátor národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby (NP TOS)

Výberové konanie na pozíciu finančný manažér/manažérka národného projektu

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov  na  pozíciu finančný manažér/manažérka národného projektu

Pracovná ponuka na pozíciu hlavný finančný manažér/manažérka národného projektu

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu hlavný finančný manažér/manažérka národného projektu

 

Výberové konanie na pozíciu Projektový manažér/ Projektová manažérka

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Projektový manažér/ Projektová manažérka

Výberové konanie na pozíciu Personálna/y manažérka/manažér

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Personálna/y manažérka/manažér

 

Výberové konanie na pozíciu Manažér/-ka pre metodiku

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/-ka pre metodiku

Výberové konanie na pozíciu Finančný manažér/manažérka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Finančný manažér/manažérka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.