O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Manažér/-ka pre metodiku

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu hovorca/ hovorkyňa

Výberové konanie na pozíciu asistent/ka odboru ekonomiky a všeobecnej správy IA MPSVR SR

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Asistent/ka odboru ekonomiky a všeobecnej správy IA MPSVR SR.