O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu finančný(á) manažér(ka) / asistent(ka) finančného manažéra v národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Finančný(á) manažér(ka) / Asistent(ka) finančného manažéra v národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby

Výberové konanie na pozíciu IT administrátor

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu IT administrátor

Výberové konanie na pozíciu hovorca/hovorkyňa

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu hovorca/hovorkyňa.