Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka na pozíciu odborný konzultant/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu odborný konzultant/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

 

Výberové konanie na pozíciu projektový/á manažér/ka

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu projektový/á manažér/ka

Výberové konanie na pozíciu Vedúci/-ca oddelenia kontroly a sťažností

Implementačná agentúra pre MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Vedúci/ Vedúca oddelenia kontroly a sťažností

Výberové konanie na pozíciu Manažér/ka kvality

Implementačná agentúra pre MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/ Manažérka kvality

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre analytickú štúdiu: „Podmienky a dôvody preradenia na inú prácu a agentúrne zamestnávanie, pracovná cesta a cestovné náhrady“

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka pre analytickú štúdiu: „Podmienky a dôvody preradenia na inú prácu a agentúrne zamestnávanie, pracovná cesta a cestovné náhrady“.

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre analytickú štúdiu: „Migrácia pracovnej sily z tretích krajín a trh práce v SR .II “

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka pre analytickú štúdiu: „Migrácia pracovnej sily z tretích krajín a trh práce v SR .II “.

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre analytickú štúdiu: „Nové formy práce – riziká a príležitosti“

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka pre analytickú štúdiu: „Nové formy práce – riziká a príležitosti“.

Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka pre analytickú štúdiu: „Domácka práca – potenciál a bariéry v podmienkach SR“

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Expert/-ka pre analytickú štúdiu: „Domácka práca – potenciál a bariéry v podmienkach SR“.

Pracovná ponuka na pozíciu supervízor/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Supervízor/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

Výberové konanie na pozíciu Vedúci/-ca oddelenia kontroly a sťažností

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Vedúci/-ca oddelenia kontroly a sťažností.