O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Junior manažér pre marketing a komunikáciu

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Junior manažér pre marketing a komunikáciu.

 

Výberové konanie na pozíciu Referent/ -ka podateľne

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Referent/ -ka podateľne. 

Výberové konanie na pozíciu Referent/ -ka hospodárskej správy

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Referent/ -ka hospodárskej správy.

Výberové konanie na pozíciu Manažér verejného obstarávania

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér verejného obstarávania

Výberové konanie na pozíciu IT administrátor - absolventská prax

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu IT administrátor

Výberové konanie na pozíciu IT administrátor

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu IT administrátor