O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Finančný manažér - Finančná manažérka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu finančný manažér/finančná manažérka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I.

Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I), 

Oblasť vzdelávania:  Finančné poradenstvo so zameraním na ľudí zo segregovaných a sociálne vylúčených komunít 

Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I), 

Oblasť vzdelávania: Poradenstvo pri riešení dlhov a exekúcií pre ľudí zo segregovaných a sociálne vylúčených komunít

Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I), 

Oblasť vzdelávania: Extrémizmus, nenávistné vyjadrovanie a zločiny z nenávisti ( hate speech a  hate crimes)

Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I), 

Oblasť vzdelávania: Kultúra chudoby, multikulturalizmus, sociálna spravodlivosť, solidarita

Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I), 

Oblasť vzdelávania: Ľudské práva zraniteľných skupín - deti, zdravotne znevýhodnení, seniori.

Výberové konanie na pozíciu Garant odborných aktivít pre národný projekt Podpora opatrovateľskej služby IA MPSVR SR

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Garant odborných aktivít v národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby. 

Výberové konanie na pozíciu referent/ka hospodárskej správy

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Referent / Referentka hospodárskej správy