O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Výberové konanie na pozíciu odborný garant v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

 Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Odborný garant v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Výberové konanie na pozíciu regionálny koordinátor/koordinátorka v regionálnom centre národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky

 Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Regionálny koordinátor/koordinátorka  v regionálnom centre národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky

Výberové konanie na pozíciu Manažér/Manažérka regionálneho centra v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/Manažérka regionálneho centra v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Výberové konanie na pozíciu Asistent/-ka odboru ekonomiky a všeobecnej správy IA MPSVR SR

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Asistent/-ka odboru ekonomiky a všeobecnej správy IA MPSVR SR

Výberové konanie na pozíciu Manažér/Manažérka regionálneho centra v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/Manažérka regionálneho centra v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Výberové konanie na pozíciu Lektor/Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu na pozíciu Lektor/Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Výberové konanie na pozíciu Supervízor/ka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Supervízor/ka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I