O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Garant odborných aktivít v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Garant odborných aktivít v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

Pracovná ponuka na pozíciu Manažér/-ka pre monitoring a hodnotenie v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/-ka pre monitoring a hodnotenie  v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

Výberové konanie na pozíciu Finančný manažér/manažérka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Finančný manažér/manažérka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Výberové konanie na pozíciu Manažér/manažérka monitorovania a hodnotenia národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/manažérka monitorovania a hodnotenia národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Výberové konanie na pozíciu Asistent/ka hlavnej finančnej manažérky národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Asistent/ka hlavnej finančnej manažérky národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Výberové konanie na pozíciu Manažér/manažérka diseminácie a práce s komunitou národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/manažérka diseminácie a práce s komunitou národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Výberové konanie na pozíciu Personálna/y manažérka/manažér

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Personálna/y manažérka/manažér.

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu  Regionálny koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s miestom výkonu práce v Prešovskom samosprávnom kraji.

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu  Regionálny koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s miestom výkonu práce v Banskobystrickom samosprávnom kraji - Košickom samosprávnom kraji.

Výberové konanie na pozíciu Manažér/Manažérka implementácie odborných aktivít a vzdelávania v národnom projekte Podpora kvality sociálneho dialógu

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/Manažérka implementácie odborných aktivít a vzdelávania v národnom projekte Podpora kvality sociálneho dialógu.

Výberové konanie na pozíciu Manažér/-ka pre metodiku

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/-ka pre metodiku

Výberové konanie na pozíciu Projektový manažér

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu  Projektový manažér.