O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka na pozíciu expert/-ka v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu expert/-ka  v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Výberové konanie na pozíciu Asistentka odboru implementácie

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Asistentka odboru implementácie