O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu supervízor/ supervízorka v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Supervízor/ Supervízorka v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie  na komunitnej úrovni

Výberové konanie na pozíciu koordinátor vzdelávania/ koordinátorka vzdelávania v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Koordinátor vzdelávania/ Koordinátorka vzdelávania Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I.

Výberové konanie na pozíciu supervízor/ supervízorka v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Supervízor/ supervízorka pre Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I