O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu referent/ka hospodárskej správy

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Referent / Referentka hospodárskej správy

Výberové konanie na pozíciu mzdová účtovníčka/ mzdový účtovník

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu mzdová účtovníčka/ mzdový účtovník.

Výberové konanie na pozíciu manažér/ka verejného obstarávania

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu manažér/ka verejného obstarávania.