O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I), oblasť vzdelávania: základné ľudské práva, diskriminácia.

Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I), oblasť vzdelávania: ľudské práva zraniteľných skupín - deti, zdravotne znevýhodnení, seniori.

Lektor/ Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I)

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Lektor/Lektorka pre národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I (NP TSP I), oblasť vzdelávania: extrémizmus, nenávistné vyjadrovanie a zločiny z nenávisti ( hate speech a hate crimes).