O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu garant/-ka lektorského tímu (poskytovatelia) v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu garant/-ka lektorského tímu (poskytovatelia) v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu garant/-ka lektorského tímu (hodnotitelia) v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu garant/-ka lektorského tímu (hodnotitelia)  v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

 

Výberové konanie na pozíciu Manažér/Manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/Manažérka regionálneho centra sociálnej ekonomiky v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/koordinátorka regionálneho centra sociálnej ekonomiky v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Koordinátor/koordinátorka regionálneho centra sociálnej ekonomiky v národnom projekte Inštitút sociálnej ekonomiky

Výberové konanie na pozíciu Lektor/lektorka pre oblasť sociálnej ekonomiky národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (ďalej aj „NP ISE“) Oblasť: sociálna ekonomika a sociálne podniky

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na  pozíciu Lektor/lektorka pre oblasť sociálnej ekonomiky národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky (ďalej aj „NP ISE“) Oblasť: sociálna ekonomika a sociálne podniky

Výberové konanie na pozíciu Manažér /-ka pre monitorovanie a hodnotenie v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér /-ka pre monitorovanie a hodnotenie v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb 

Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/-ka odbornej prípravy v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Koordinátor/-ka odbornej prípravy v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu Hlavný koordinátor/ metodik v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Hlavný koordinátor/ metodik v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu Garant/-ka odborných aktivít v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Garant/-ka odborných aktivít v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu Finančný manažér/-ka v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Finančný manažér/-ka v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

Výberové konanie na pozíciu Manažér/-ka pre metodiku

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/-ka pre metodiku

Výberové konanie na pozíciu Projektový manažér/Projektová manažérka

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Projektový manažér/Projektová manažérka