O agentúre » O agentúre » Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Výberové konanie na pozíciu Regionálny koordinátor/konzultant - Regionálna koordinátorka/konzultantka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov  na  pozíciu Regionálny koordinátor/konzultant - Regionálna koordinátorka/konzultantka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Výberové konanie na pozíciu Manažér/manažérka monitorovania a hodnotenia národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/manažérka monitorovania a hodnotenia národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Výberové konanie na pozíciu Garant odborných aktivít v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s pokračovaním v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na  pozíciu Garant odborných aktivít v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s pokračovaním v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Výberové konanie na pozíciu manažér verejného obstarávania

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na na pozíciu manažér verejného obstarávania

 

Výberové konanie na pozíciu Manažér/Manažérka implementácie odborných aktivít a vzdelávania v národnom projekte Podpora kvality sociálneho dialógu

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Manažér/Manažérka implementácie odborných aktivít a vzdelávania v národnom projekte Podpora kvality sociálneho dialógu

Výberové konanie na pozíciu supervízor/ka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Supervízor/ka národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Výberové konanie na pozíciu Projektový manažér/ Projektová manažérka

Implementačná agentúra MPSVR SR hľadá vhodných kandidátov na pozíciu Projektový manažér/ Projektová manažérka