Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Kontakty a infoservis

Kontakty a infoservis

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6
814 55 Bratislava
  ia@ia.gov.sk
IČO 308 54 687

Sekretariát generálneho riaditeľa
Ing. Andrej Svitáč (generálny riaditeľ) 
Ing. Norbert Tinka (zástupca generálneho riaditeľa)
  sekretariat.gr@ia.gov.sk 
  02/2043 1100 (sekretariát)

Odbor ľudských zdrojov
  Mgr. Silvia Kresanová (riaditeľka odboru)
  silvia.kresanova@ia.gov.sk 
  02/2043 1107 (sekretariát)

Odbor podporných aktivít
Ing. Milan Polek (riaditeľ odboru)
milan.polek@ia.gov.sk
02/2043 1205 (sekretariát)

Odbor implementácie   

PhDr. Barbora Sedálová (riaditeľka odboru)

barbora.sedalova@ia.gov.sk 
  02/2043 1700 (sekretariát)
Telefonické konzultačné hodiny medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérom v rámci dopytovo-orientovaných projektov:

  • v pondelok až štvrtok od 13.00 hod. do 15.00 hod.
  • v piatok od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky žiada prijímateľov, aby odo dňa 19.10.2020 (vrátane) využívali počas konzultačných hodín pre prijímateľov najmä elektronickú formu komunikácie s prideleným projektovým manažérom.

Odbor národných projektov 1
  Ing. Ján Rusňák (poverený riaditeľ odboru)
  jan.rusnak@ia.gov.sk 

  Mgr. Andrea Olajošová Andrea (zástupkyňa riaditeľa odboru)
  andrea.olajosova@ia.gov.sk 
  02/2043 1300 (sekretariát)

Odbor národných projektov 2
PhDr. Stanislav Bruna (riaditeľ odboru)
stanislav.bruna@ia.gov.sk
Mgr. Andrej Klimant (zástupca riaditeľa odboru)
andrej.klimant@ia.gov.sk

Odbor ekonomiky a všeobecnej správy
  Ing. Ľudmila Kalinová (riaditeľka odboru)
  ludmila.kalinova@ia.gov.sk 
  02/2043 1900 (sekretariát)

 

Informácie pre médiá: media@ia.gov.sk

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Zodpovedná osoba (GDPR): zodpovednaosoba@ia.gov.sk

Informácie pre žiadateľov a prijímateľov: info@ia.gov.sk

Podateľňa – úradné hodiny (Nevädzova 5, 821 01 Bratislava):

v pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod (16.11.2020 7:00 – 11:00 hod.)

UPOZORNENIE: Podateľňa IA MPSVR SR je od 13.01.2021 do odvolania zatvorená

V prípade potreby: pre privolanie asistencie pre vstup do budovy na Nevädzovej 5, použite prosím zvonček alebo volajte na uvedené tel.číslo:
+ 421 918 111 67

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám