Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » O agentúre » Kontakty a infoservis

Kontakty a infoservis

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6
814 55 Bratislava
 02/2043 1100
  ia@ia.gov.sk

IČO: 308 54 687

Sekretariát generálneho riaditeľa

 Ing. Zuzana Borgulová (generálna riaditeľka ) 

 02/2043 1100

Odbor ľudských zdrojov
 Ing. Simona Šarafínová (riaditeľka odboru)
 02/2043 1107

Odbor verejného obstarávania a právnych služieb

Ing. Simona Šarafínová (poverená riadením odboru)
 02/2043 1107

Odbor prierezových činností a publicity
Mgr. Radoslav Hecl (riaditeľ odboru) 
 02/2043 1002

Odbor implementácie
 PhDr. Barbora Sedálová (riaditeľka odboru)
 02/2043 1700

Telefonické konzultačné hodiny medzi žiadateľom/prijímateľom a projektovým manažérom v rámci dopytovo-orientovaných projektov:

- v pondelok až štvrtok  od 13.00 hod. do 15.00 hod.

- v piatok  od 13.00 hod. do 14.00 hod.

Odbor národných projektov
 Ing. Ján Rusňák (riaditeľ odboru)
Mgr. Andrea Olajošová Andrea (zástupkyňa riaditeľa odboru)
 02/2043 1300

Odbor ekonomiky a všeobecnej správy
 Ing. Ľudmila Kalinová (riaditeľka odboru)
 02/2043 1900

Informácie pre médiá: media@ia.gov.sk

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Zodpovedná osoba (GDPR): zodpovednaosoba@ia.gov.sk

Informácie pre žiadateľov a prijímateľov: info@ia.gov.sk

Podateľňa – úradné hodiny (Nevädzova 5, 821 01 Bratislava):

v pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod 

Podateľňa IA MPSVR SR je od 25.5.2020 otvorená

V prípade potreby: pre privolanie asistencie pre vstup do budovy na Nevädzovej 5, použite prosím zvonček alebo volajte na uvedené tel.číslo:
+ 421 918 111 67

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám