O agentúre » O agentúre » Kontakty a infoservis

Kontakty a infoservis

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6
814 55 Bratislava
 02/2043 1100
  ia@ia.gov.sk

IČO: 308 54 687

Sekretariát generálneho riaditeľa

 Ing. Zuzana Borgulová (generálna riaditeľka ) 

 Ing. Mária Hrešková (zástupkyňa generálnej riaditeľky)

 02/2043 1100

Odbor ľudských zdrojov
 Ing. Simona Šarafínová (riaditeľka odboru)
 02/2043 11107

Odbor metodiky a publicity
 Ing. Janette Šipková (riaditeľka odboru)
 02/2043 1205

Odbor verejného obstarávania a právnych služieb
 Ing. Ivana Vargová (riaditeľka odboru)
 02/2043 1600

Odbor implementácie
 PhDr. Barbora Sedálová (riaditeľka odboru)
 02/2043 1700

Odbor národných projektov
 Ing. Zuzana Valentová (riaditeľka odboru)
 Ing. Miroslav Repka (zástupca riaditeľky odboru)
 02/2043 1300

Odbor ekonomiky a všeobecnej správy
 Ing. Ľudmila Kalinová (riaditeľka odboru)
 02/2043 1900

Informácie pre médiá: media@ia.gov.sk

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Zodpovedná osoba (GDPR): zodpovednaosoba@ia.gov.sk

Informácie pre žiadateľov a prijímateľov: info@ia.gov.sk

Podateľňa – úradné hodiny (Nevädzova 5, Bratislava):

v pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám