O agentúre » O agentúre » Kontakty a infoservis

Kontakty a infoservis

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Špitálska 6
814 55 Bratislava
 02/2043 1100
ia@ia.gov.sk

Sekretariát generálneho riaditeľa
 Ing. Martin Ružička (generálny riaditeľ)
 Ing. Zuzana Borgulová (zástupkyňa generálneho riaditeľa)
 02/2043 1100

Odbor národných projektov
 Ing. Zuzana Valentová (riaditeľka odboru)
 Ing. Miroslav Repka (zástupca riaditeľky odboru)
 02/2043 1300

Odbor implementácie
 PhDr. Barbora Sedálová (riaditeľka odboru)
 02/2046 3933, 02/2046 3913

Odbor riadenia IA MPSVR SR
 Ing. Pavol Derco (riaditeľ odboru)
 02/2043 1205

Odbor ekonomiky a všeobecnej správy
 Ing. Ľudmila Kalinová (riaditeľka odboru)
 02/2043 1900

Informácie pre žiadateľov a prijímateľov: info@ia.gov.sk

Podateľňa – úradné hodiny (Špitálska 27, Bratislava):

v pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám