Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie národného systému flexiistoty pre Slovenskú republiku Kód ITMS:27110130008

Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie národného systému flexiistoty pre Slovenskú republiku Kód ITMS:27110130008

Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie národného systému flexiistoty pre Slovenskú republiku Kód ITMS:27110130008

Analýza pracovnoprávnej legislatívy Slovenskej republiky z pohľadu flexiistoty

Analýza súčasného stavu sociálneho zabezpečenia z pohľadu flexiistoty

Analýza sociálno-ekonomickej situácie SR s osobitým zreteľom pre potreby aplikácie systému flexiistoty

Analýza súčasného stavu systému celoživotného vzdelávania a jeho využiteľnosti pre systém flexiistoty