Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Výzvy

Výzvy

Aktuálny Harmonogram výziev na zapojenie sa obcí do NP Terénna sociálna práca v obciach

 

Všetky plánované výzvy už boli realizované a ďalšie výzvy v rámci NP TSP v obciach už nebudú vyhlasované. 


Do projektu sú priebežne prizývané obce podľa poradia v tzv. zásobníku obcí, ktorý vznikol na základe výsledkov poslednej realizovanej - piatej výzvy.

 

Výzva č. IA ZaSI-NP TSP-6/2015 na zapojenie sa obcí do NP TSP

IA ZaSI vyhlasuje šiestu výzvu na zapojenie sa obcí do NP TSP. Výzva je určená pre obce, ktoré končia realizáciu dopytovo-orientovaného projektu v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 v termíne od 1.1.2015 do 30.06.2015.

Žiadosti v rámci výzvy č. 6 je možné podávať do 31. marca 2015.

FSR-NP TSP-5/2012 (ukončená)

Výzva je určená pre obce s podielom obyvateľstva z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa doteraz nezapojili do NP TSP. Žiadosti v rámci výzvy č. 5 je možné podávať do 16. septembra 2012.

FSR-NP TSP-4/2012 (ukončená)

Výzva je určená pre obce, ktorým bola schválená žiadosť o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09. Žiadosti v rámci výzvy č. 4 je možné podávať do 9. mája 2012.

Platí od 17. 4. do 9. 5. 2012

FSR-NP TSP-3/2012 (ukončená)

Výzva je určená pre viaceré skupiny obcí

Platí od 23. 2. do 23. 3. 2012

FSR-NP TSP-2/2012 (ukončená)

Výzva je určená pre obce. ktoré realizujú dopytovo-orientovaný projekt v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02. Žiadosti v rámci výzvy č. 2 je možné podávať do 23. marca 2012.

Platí od 23. 2. do 23. 3. 2012

FSR-NP TSP-1/2012 (ukončená)

Výzva na zapojenie sa obcí do NP TSP určená pre obce. ktorým FSR schválil žiadosť o NFP na dopytovo-orientovaný projekt v rámci výzvy OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02 a nebola im ešte poukázaná zálohová platba na účet.

Platí od 17. 1. do 10. 2. 2012