Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Výzva č. IA ZaSI-NP TSP-6/2015 na zapojenie sa obcí do NP TSP

Výzva č. IA ZaSI-NP TSP-6/2015 na zapojenie sa obcí do NP TSP

IA ZaSI vyhlasuje šiestu výzvu na zapojenie sa obcí do NP TSP. Výzva je určená pre obce, ktoré končia realizáciu dopytovo-orientovaného projektu v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 v termíne od 1.1.2015 do 30.06.2015. Výzva slúži na financovanie poskytovania služieb terénnej sociálnej práce v týchto obciach do 31.10.2015.  

Žiadosti v rámci výzvy č. 6 je možné podávať do 31. marca 2015.


VÝZVA - ODKAZ