Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách

Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách

V priebehu roka 2015 boli realizované aktivity smerujúce k aktualizácii štandardov terénnej sociálnej práce. Pod vedením dvojice odborníčok - Eleny Ondruškovej a Jany Pružinskej z Pedagogickej fakulty UK Bratislava bolo realizovaných množstvo odborných stretnutí, konzultácií a workshopov s vybranými partnermi.

Výsledok v podobe publikácie Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách predkladáme partnerom, zapojeným obciam, terénnym sociálnym pracovníkom a ich asistentom, ako aj odbornej verejnosti ku stiahnutiu.         

V prípade záujmu o tlačenú verziu Štandardov, napíšte nám prosím na mailovú adresu nptsp@ia.gov.sk

Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách (.pdf, 1 MB)

Obálka