Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Správa z evaluácie terénnej sociálnej práce na Slovensku

Správa z evaluácie terénnej sociálnej práce na Slovensku

V prvom polroku r. 2015 evaluačný tím v zložení Daniel Škobla (hlavný evaluátor, Inštitút pre výskum práce a rodiny), Jan Grill (evaluátor, University of Manchester) a Jakob Hurrle (evaluátor, Karlova Universita Praha) realizoval evaluáciu terénnej sociálnej práce na Slovensku v programovom období 2007-2013. 

Výsledkom ich niekoľkomesačnej intenzívnej práce je publikácia, ktorú predkladáme verejnosti v elektronickej verzii: 

Terénna sociálna práca na Slovensku. Evaluácia terénnej sociálnej práce financovanej z ESF v programovom období 2007 – 2013 na Slovensku (pdf, 1 MB)

V prípade záujmu o tlačenú verziu evaluačnej správy, obráťte sa prosím na nás na mailovej adrese: nptsp@ia.gov.sk

Zhrňujúcu informáciu o realizovanej evaluácii, o jej metódach, postupoch, výsledkoch a hlavných záveroch, obsahuje tiež prezentácia (ppt, 1,5 MB) Daniela Škoblu, ktorú prezentoval na viacerých infoseminároch a konferenciách.    

Obalka_evaluacna_sprava