Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Publicita NP TSP

Publicita k národnému projektu Terénna sociálna práca v obciach

Dva základné povinné prvky publicity vo formáte PDF: plagát o implementácii NP TSP (formát A4) a logo ESF s odkazom na spoluúčasť EÚ (formát A5). Obec zapojená do NP TSP v obciach ich zverejňuje na mieste výkonu TSP a na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti. 

Súborové prílohy