Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Prvé výsledky projektu podpory bývania v Kojaticiach

Prvé výsledky projektu podpory bývania v Kojaticiach

Pred necelým rokom sme na našich stránkach venovali priestor workshopu o bývaní v obci Kojatice na východe Slovenska. Pred niekoľkými dňami boli prvé výsledky projektu odovzdané do užívania účastníkom projektu.

 

Boli sme v Kojaticiach osobne pozrieť, vyspovedali sme hlavného koordinátora celého projektu, p. Michala Sládka, ako aj ľudí, ktorí boli do projektu zapojení ako účastníci a ktorí si jeho prostredníctvom postavili vlastné bývanie.

 

Stavba domu

Hlavným princípom projektu je individuálny prístup a osobná angažovanosť zúčastnených. Ľudia zapojení do projektu už od počiatku participovali v celom procese: architekti v komunikácii s nimi vytvorili podľa ich požiadaviek a predstáv plány a technické podklady pre stavbu domov, neskôr boli vyškolení v stavebných prácach, rok sporili financie v sporiacom programe, saMichal Sládek pri jednom z odovzdávaných domovmi uskutočnili väčšinu stavebných prác (s výnimkou odbornejších ako elektroinštalačné práce) a v najbližších rokoch budú zapojení do mikropôžičkového systému, prostredníctvom ktorého splatia finančné prostriedky za materiál potrebný na stavbu domu.

 

Výstavba domov začala v lete tohto roku, v súčasnosti už prvé tri rodiny bývajú „vo svojom“. Domy sú zatiaľ jednopriestorové, jedná sa teda o mierne a postupné zlepšenie pôvodného bývania. Boli však projektované tak, že v prípade, ak rodina splatí pôžičku, bude môcť o pár rokov v mikropôžičkovom systéme pokračovať a pristavať ďalšiu miestnosť. Osada tak v optimálnom prípade postupne úplne zmení svoju „tvár“, čomu už teraz napomáhajú prvé tri domy.

 

Pohľad na osadu v Kojaticiach

Keďže zapojené rodiny majú len veľmi obmedzené finančné možnosti, bolo potrebné pri navrhovaní aj stavbe domov myslieť čo najúspornejšie. Konečný výsledok sa zdá takmer neuveriteľný - cenu výstavby jednotlivých domov sa podarilo udržať pod hranicou 4000€.

 

Projekt bude v obci pokračovať výstavbou domov pre ďalšie rodiny a jeho výsledky môžu byť inšpiráciou plodnej spolupráce samosprávy, mimovládnych organizácií, súkromného sektora a štátu.

 

Do projektu sa zapojili: Člověk v tísni – pobočka Slovensko, ETP Slovensko, Nadácia Pontis, Slovenské elektrárne a Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity.