Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Kontakty pre NP TSP

Kontakty pre NP TSP

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Špitálska 6, 814 55 Bratislava

 

Informácie pre obce o národnom projekte:

nptsp@ia.gov.sk

Kontakt pre médiá:

tel.: 02 2043 1309

media@ia.gov.sk

 

Hlavní koordinátori - metodici:

Pavol Makyš

tel.: 0917 991 234; 02 2046 3303 

pavol.makys@ia.gov.sk

 

Zuzana Tordová

tel.: 0917 991 228; 02 2046 3303

zuzana.tordova@ia.gov.sk

 

Sekretariát:

Barbora Majtánová

tel. 02 2043 1311

barbora.majtanova@ia.gov.sk

Regionálni koordinátori terénnej sociálnej práce:

 

Západné Slovensko


Martin Albert Botka

tel.: 0917 991 206

martin.albert@ia.gov.sk

 

Jozef Vetor

tel.: 0917 991 235

jozef.vetor@ia.gov.sk

 

Banskobystrický kraj 


Roman Berka

tel.: 0917 991 225

roman.berka@ia.gov.sk

 

Štefan Kati

tel.: 0915 816 297

stefan.kati@ia.gov.sk

 

Erika Kušická

tel.: 0917 991 209

erika.kusicka@ia.gov.sk

 

Jarmila Miháliková

tel.: 0917 991 202

jarmila.mihalikova@ia.gov.sk

 

Marcela Tomášiková

tel.: 0917 991 275

marcela.tomasikova@ia.gov.sk

 

Klára Vajová

tel.: 0917 991 224

klara.vajova@ia.gov.sk

 

Prešovský kraj


Miroslav Balog

tel.: 0917 991 270

miroslav.balog@ia.gov.sk

 

Ľudmila Demčáková

tel.: 0917 991 271

ludmila.demcakova@ia.gov.sk

 

Michal Filičko

tel.: 0917 991 207

michal.filicko@ia.gov.sk

 

Daniel Hubáč

tel.: 0917 991 272

daniel.hubac@ia.gov.sk

 

Markéta Klapáčová

tel.: 0915 816 326

marketa.klapacova@ia.gov.sk

 

Monika Kolcúnová

tel.: 0917 991 248

monika.kolcunova@ia.gov.sk

 

Marta Kulíková 

tel.: 0917 991 203

marta.kulikova@ia.gov.sk

 

Mária Saraková

tel.: 0917 991 265

maria.sarakova@ia.gov.sk


Košický kraj


Tomáš Demočko

tel.: 0917 991 208

tomas.democko@ia.gov.sk

 

Ľubica Froncová

tel.: 0917 991 246

lubica.froncova@ia.gov.sk

 

Monika Horváthová

tel.: 0917 991 201

monika.horvathova@ia.gov.sk

 

František Jeleň

tel.: 0917 991 210

frantisek.jelen@ia.gov.sk

 

Tibor Kešeľ

tel.: 0917 991 266

tibor.kesel@ia.gov.sk

 

Igor Takáč

tel.: 0917 991 273

igor.takac@ia.gov.sk

Projektový manažér:

Marcel Fukas

tel.: 0917 991 220; 02 2043 1309

marcel.fukas@ia.gov.sk

 

Finančná manažérka:

Eva Lisoneková

tel.: 02 2043 1308

eva.lisonekova@ia.gov.sk

 

Manažér pre publicitu a monitorovanie:

Pavol Jablonický

tel.: 02 2043 1309

pavol.jablonicky@ia.gov.sk

 

Finančný referát:

Matúš Kuba

tel.: 02 2043 1407 

matus.kuba@ia.gov.sk

 

Marcela Mikušová

tel.: 02 2043 1302

marcela.mikusova@ia.gov.sk

 

Zuzana Polgárová

tel.: 02 2043 1415

zuzana.polgarova@ia.gov.sk

 

Tatiana Šuňalová

tel.: 02 2043 1407

tatiana.sunalova@ia.gov.sk