Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Informačné semináre o výsledkoch NP TSP v Lučenci a Košiciach

Informačné semináre o výsledkoch NP TSP v Lučenci a Košiciach

V dňoch 29. a 30. júna sme privítali hostí na infoseminároch o výsledkoch národného projektu Terénna sociálna práca v obciach so zameraním na regióny južného Slovenska a Košíc.

 

Na seminároch v Lučenci a v Košiciach vystupujúci prezentovali terénnu sociálnu prácu z rôznych uhlov pohľadu, aby hostia získali čo najplastickejšiu predstavu o tom, čo presne Tsp je, aké sú jej ciele, používané prostriedky a najmä dosiahnuté výsledky. Tsp tak bola prezentovaná z pohľadu klienta, starostov, terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov, regionálnych koordinátorov, evaluátora a hlavného koordinátora projektu.

 

Súčasťou infoseminára v Košiciach bola tiež prezentácia aktivít jednotlivých obcí, napríklad výroby ekobrikiet, či tradičného oblečenia v obciach Rankovce a Kecerovce.

 

Oboch podujatí sa zúčastnilo viac ako 100 hostí, najmä našich partnerov z miest a obcí zapojených do projektu, ale tiež kolegov z úradov práce, z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, zo vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií a ďalších.

 

Všetkým prezentujúcim ďakujeme za ochotu podeliť sa o svoje skúsenosti a všetkým hosťom ďakujeme za aktívnu účasť a živú diskusiu.

 

V najbližších dňoch príspevok doplníme o fotografie z oboch podujatí. 

 

Prezentujúci a príspevky:

 

Lučenec, 29. jún 2015

 

Pavol Makyš, hlavný koordinátor - metodik NP TSP, IA MPSVR: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach (formát ppt, 700 kB)

 

Štefan Vavrek, starosta, Rimavská Seč: Terénna sociálna práca v obci Rimavská Seč (formát ppt, 6 MB)

 

Ján Rencsok, starosta, Rakytník: Obec Rakytník a rómska osada (formát wmv, 13 MB)

 

Helena Fábianová, terénna sociálna pracovníčka, Bôrka: TSP – Bôrka (formát ppt, 3 MB)

 

Jozef Demjan, asistent terénneho sociálneho pracovníka, Cinobaňa: Vývoj Terénnej sociálnej práce v obci Cinobaňa vzhľadom na prácu TSP/ATSP v rokoch 2013-2015 (formát ppt, 7 MB)

 

Štefan Kati a Klára Vajová, regionálni koordinátori NP TSP, IA MPSVR: Vývoj sociálnej situácie v regiónoch Gemera a Malohontu, Hontu a Novohradu vzhľadom na prácu TSP/ATSP v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (2012-2015) (formát ppt, 7 MB)

 

Marcela Tomášiková, Klára Vajová, Štefan Kati, Roman Berka, Erika Kušická a Jarmila Miháliková, regionálni koordinátori, IA MPSVR: Vývoj sociálnej situácie v jednotlivých obciach vzhľadom na prácu TSP/ATSP v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (2012-2015) (formát ppt, 20 MB)

 

Daniel Škobla, evaluátor, IVPR: Evaluácia projektov terénnej sociálnej práce v programovom období 2007-2014 (formát ppt, 2 MB)

 

Ilustračná prezentácia o práci TSP/ATSP 1 (formát ppt, 64 MB)

 

Ilustračná prezentácia o práci TSP/ATSP 2 (formát ppt, 26 MB)

 

 

Košice, 30. jún 2015


Pavol Makyš, hlavný koordinátor - metodik NP TSP, IA MPSVR: Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach (formát ppt, 700 kB)

 

Daniel Škobla, evaluátor, IVPR: Evaluácia projektov terénnej sociálnej práce v programovom období 2007-2014 (formát ppt. 2 MB)

 

Marián Galdun, klient Tsp, Rankovce: Vplyv terénnej sociálnej práce na môj osobný život (formát ppt, 500 kB)

 

Štefan Petrík, starosta a Mária Vindtová, terénna sociálna pracovníčka, Valaliky: Obec Valaliky (formát ppt, 2 MB)

 

Oto Horváth, terénny sociálny pracovník, Moldava nad Bodvou: Skúsenosti z realizácie projektu očami TSP/ATSP Moldava nad Bodvou (formát ppt, 5 mb)

 

Július Pecha, asistent terénneho sociálneho pracovníka, Kecerovce: NP TSP v obci Kecerovce (formát ppt, 4 MB)

 

František Jeleň, Monika Horváthová, Igor Takáč a Ľubica Froncová, regionálni koordinátori NP TSP, IA MPSVR: Potenciál terénnej sociálnej práce pre rozvoj Košického regiónu (2012-2015) (formát ppt, 12 MB)

 

František Jeleň, Monika Horváthová, Igor Takáč a Ľubica Froncová, regionálni koordinátori NP TSP, IA MPSVR: Vývoj sociálnej situácie v jednotlivých obciach Košického regiónu vzhľadom na prácu TSP/ATSP v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach (2012-2015) (formát ppt, 26 MB)