Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Informácia o konaní záverečnej konferencie NP TSP v obciach

Informácia o konaní záverečnej konferencie NP TSP v obciach

 

Záverečná konferencia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach sa uskutoční dňa 26. novembra 2015 v Hoteli Tatra v Bratislave od 09,00 do 17,00 hod. V prípade záujmu o účasť kontaktujte pani Barboru Majtánovú najneskôr v pondelok 23. novembra 2015. Keďže počet miest je limitovaný, je potrebné potvrdenie z našej strany. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na stretnutie. Informácie z konania podujatia a príspevky vystupujúcich zverejníme na našej stránke. 

 

Program konferencie: 


08:30 – 09:00

Príchod a registrácia účastníkov

 

09:00 – 09:30

Otvorenie konferencie:

Ján Richter (minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Peter Pollák (splnomocnenec, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)

Albert Németh (generálny riaditeľ, Sekcia fondov EÚ, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Peter Szabo (riaditeľ, Odbor sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Martin Ružička (generálny riaditeľ, Implementačná agentúra MPSVR SR)

 

09:30 – 10:30

Marcel Fukas (projektový manažér, IA MPSVR SR): Zhodnotenie realizácie NP TSP

Timea Stojková (klientka TSP, Nitra): Ako terénna sociálna práca zmenila môj život

Július Pecha (ATSP, Obec Rankovce): Prečo som asistent terénneho sociálneho pracovníka

Diskusia

 

10:30 – 11:00

Prestávka a občerstvenie

 

11:00 – 12:30

Ružena Gembická (starostka, Zacharovce): Samospráva ako partner projektu

Štefan Kati (regionálny koordinátor, IA MPSVR SR): Reflexia NP TSP z pohľadu RK

Jakob Hurrle, Jan Grill, Daniel Škobla (IVPR): Evaluácia terénnej sociálnej práce na Slovensku v rokoch 2007-2015

Elena Ondrušková, Jana Pružinská (PdF UK Bratislava): Aktualizácia štandardov terénnej sociálnej práce, či nové štandardy?

Diskusia

 

12:30 – 14:00

Obed

 

14:00 – 15:30

Pavol Makyš (hlavný koordinátor, IA MPSVR SR): Zámery a ciele nového projektu NP TSP I.

Andrea Bučková (ÚSVSRpRK): Podpora integrácie Rómov z MRK v novom programovom období (NP Take away)

Jozef Vetor (supervízor, IA MPSVR SR): Supervízia ako dôležitý inovatívny prvok NP TSP I.

Peter Kadlečík (koordinátor a sociálny pracovník, OZ Proti prúdu): Typológia bezdomovectva a práca s ľuďmi bez domova v OZ Proti prúdu

Sergej Kára (OZ Vagus): Sociálna práca v organizáciách pracujúcich s ľuďmi bez domova

Diskusia

 

15:30 – 16:00

Prestávka a občerstvenie

 

16:00 – 17:00

Irena Biháriová (riaditeľka, Ľudia proti rasizmu): Vzdelávanie TSP a téma hate crimes v rómskych komunitách

Vladimír Labáth (PdF UK Bratislava): Východiská práce s klientom

Diskusia a záver podujatia