Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Dokumenty

Dokumenty

Metodické podklady k výkonu terénnej sociálnej práce v obciach.

Príručky, štandardy a ďalšie materiály.Príručka pre obce zapojené do NP TSP

Konsolidovaná verzia v znení dodatku č. 3

(účinná od 01.02.2013)