Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Ďalšie aktuality o NP TSP

Ďalšie aktuality o NP TSP

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach - perspektívy

FSR informuje o priebežnom stave realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.

Schválené obce v 5. výzve NP TSP

Riadiaci výbor NP Terénna sociálna práca v obciach schválil žiadosti 43 obcí o zapojenie sa do NP TSP. Ostatné obce sú zaradené do zásobníka obcí podľa poradia.

Aktualizácia Príručky pre obce zapojené do NP TSP

FSR vydáva dodatok č. 3 Príručky pre obce zapojené do NP TSP, ktorý nadobúda účinnosť dňa 01. februára 2013. Hlavné zmeny, ktorý zavádza dodatok, sa týkajú spôsobu vedenia spisovej dokumentácie NP TSP a procesov súvisiacich s výberovými konaniami na pozície TSP / ATSP v rámci NP TSP.

Prezentácia správy Slovenskej siete proti chudobe o sociálnom vylúčení a chudobe v SR za rok 2012

Slovenská sieť proti chudobe zverejnila správu o stave v oblasti sociálneho vylúčenia a chudoby v SR za rok 2012.

Úhrada finančných prostriedkov v rámci implementácie NP TSP - oznam pre zapojené obce

FSR reaguje na otázky obcí zapojených do NP TSP v súvislosti s úhradami finančných prostriedkov.

Workshop o bývaní v obci Kojatice

V obci Kojatice zapojenej do NP Terénna sociálna práca sa uskutočnil zaujímavý workshop zameraný na tzv. participatívnu architektúru.

Inovatívny projekt podpory bývania pre sociálne znevýhodnených v obci Spišský Hrhov

Starosta obce Spišský Hrhov prezentoval zaujímavý projekt podpory bývania pre sociálne znevýhodnených.

Priebežná informácia k vyhodnoteniu 5. výzvy na zapojenie sa obcí do NP TSP

Prvé informácie o obciach podporených v 5. výzve.  

Národný projekt TSP v obciach na Facebooku

Bola zverejnená stránka o národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach na Facebooku. 

FSR vyhlásil piatu výzvu na zapojenie sa obcí do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach

Výzva je určená pre obce s podielom obyvateľstva z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa doteraz nezapojili do NP TSP. Žiadosti v rámci výzvy č. 5 je možné podávať do 16. septembra 2012.

Zverejnenie interaktívnej mapy obcí zapojených do NP TSP v obciach

FSR zverejnil inetraktívnu mapu obcí zapojených do NP TSP v obciach. 

Predstavitelia Európskej komisie navštívili Nitru

Návštevou v Nitre predstavitelia Európskej komisie prezentovali záujem o terénnu sociálnu prácu na Slovensku.

Prostredníctvom 4. výzvy sa do NP TSP zapojí 89 obcí

Prostredníctvom 4. výzvy na zapojenie sa do NP TSP (FSR-NP TSP-4/2012) sa prihlásilo 89 obcí. V rámci NP TSP bude v týchto obciach vykonávať terénnu sociálnu prácu 133 terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a 167 asistentov terénneho sociálneho pracovníka (ATSP).

Aktualizácia Príručky pre obce zapojené do NP TSP

FSR vydáva dodatok č. 2 Príručky pre obce zapojené do NP TSP, ktorý nadobúda účinnosť dňa 1. júna 2012.

Prostredníctvom 2. výzvy sa do NP TSP zapojí 41 obcí

Prostredníctvom 2. výzvy na zapojenie sa do NP TSP (FSR-NP TSP-2/2012) sa prihlásilo 41 obcí. V rámci NP TSP bude v týchto obciach vykonávať terénnu sociálnu prácu 61 terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a 58 asistentov terénneho sociálneho pracovníka (ATSP).

FSR zverejňuje rozhodnutie Riadiaceho výboru NP TSP o doručených žiadostiach obcí o zapojenie sa do NP TSP v rámci výzvy FSR-NP TSP-3/2012

Riadiaci výbor NP TSP vyhodnotil 53 žiadostí obcí o zapojenie sa do NP TSP. Schválil zapojenie 51 obcí.

FSR vyhlásil štvrtú výzvu na zapojenie sa obcí do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach

Výzva je určená pre obce, ktorým bola schválená žiadosť o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2009/2.1/09. Žiadosti v rámci výzvy č. 4 je možné podávať do 9. mája 2012.

Aktualizácia Príručky pre obce zapojené do NP TSP

FSR vydáva dodatok č. 1 Príručky pre obce zapojené do NP TSP, ktorý nadobúda účinnosť dňa 13. apríla 2012. Hlavnou zmenou, ktorý zavádza dodatok, je predĺženie lehoty na odoslanie čestného vyhlásenia obce k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP.

Informačné semináre k NP Terénna sociálna práca v obciach

(AKTUALIZOVANÉ 9.3.2011) Fond sociálneho rozvoja pozýva všetkých zástupcov obcí, ktorí majú záujem o informácie k národnému projektu Terénna sociálna práca v obciach, na informačné semináre v regiónoch. Semináre sa uskutočnia v Poprade, v Prešove, v Košiciach a vo Zvolene.

FSR zverejňuje indikatívny harmonogram ďalších výziev na nasledujúce mesiace realizácie NP TSP

Harmonogram ďalších výziev na nasledujúce mesiace realizácie NP TSP. prostredníctvom ktorých sa môžu do NP TSP prihlásiť ďalšie skupiny obcí.

FSR vyhlásil druhú a tretiu výzvu na zapojenie sa obcí do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach

Žiadosti k druhej a tretej výzve na zapojenie sa do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach si v čase od 23. februára do 23. marca 2012 môžu podávať ďalšie skupiny obcí.

V rámci prvej výzvy sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach zapojilo 39 obcí

Fond sociálneho rozvoja v súčasnosti pripravuje vyhlásenie druhej a tretej výzvy na zapojenie sa do NP TSP pre ďalšie skupiny obcí.

FSR vyhlásil prvú výzvu na zapojenie sa obcí do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach

Fond sociálneho rozvoja vyhlásil prvú výzvu na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.

Povinnosti obcí pri výkone terénnej sociálnej práce stanovuje Príručka pre obce zapojené do NP TSP

Príručka pre obce, ktoré budú terénnu sociálnu prácu realizovať v rámci národného projektu TSP, je účinná od 1. februára 2012.

Pracovná ponuka: Regionálny koordinátor / koordinátorka terénnej sociálnej práce

Regionálny/a koordinátor/ka bude zamestnancom FSR. ktorý/á bude pôsobiť v regióne v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach. Jeho/jej hlavným poslaním bude zabezpečovať kvalitu výkonu terénnej sociálnej práce v pridelených obciach.

List starostom o národnom projekte TSP

Základné informácie o národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach. výhody financovania terénnej sociálnej práce formou národného projektu. Stanovisko Fondu sociálneho rozvoja k mailovej kampani proti národnému projektu TSP v obciach.