Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Workshop riaditeľov a manažmentu zariadení k transformačnému plánu

Workshop riaditeľov a manažmentu zariadení k transformačnému plánu

14. a 15. apríla 2015 sa na pôde MPSVR SR uskutočnil intenzívny workshop pre riaditeľov a zástupcov manažmentu zariadení zapojených do NP DI.

 

Oba dni  sme spoločne diskutovali o aktuálnych otázkach, ktoré projekt prináša ale predovšetkým išlo o zhodu v myšlienkach a postupoch tvorby transformačných plánov. Jedným z kľúčových výstupov projektu by totiž mal byť transformačný plán zariadenia. Nehovoríme  pritom o schematickom tabuľkovom napĺňaní  papiera dátami.

 

Výsledkom je, že každé zariadenie bude musieť na základe svojich možností, charakteristík lokality, komunity, dostupných služieb, pracovného trhu, personálu, no predovšetkým na základe skladby a jedinečnosti klientov, vypracovať pre seba plán „šitý“ na mieru. Ten by mal slúžiť ako základná pomôcka pri úspešnej transformácii pobytového zariadenia na komunitné služby.

 

Stretnutie oba dni facilitoval MUDr. Jan Pfeiffer, spolupredseda Európskej expertnej skupiny pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Okrem odborného vhľadu a profesionálnej mediácie nám poskytol cenné rady z iných regiónov európskeho priestoru, kde mal možnosť procesom DI prechádzať spolu s „miestnymi“. Už niekoľkokrát sa nám takáto spolupráca osvedčila a vnímame ako veľmi dôležité nájsť a presvedčiť relevantných odborníkov, ktorí majú blízko k téme nielen doma ale v širšom kontexte, aby prišli a podelili sa s nami o svoje skúsenosti a poznatky.

 

Výsledkom dvojdňových diskusií a práce je pomerne kompaktná predstava, ako by mali plány vyzerať. Tú sa práve experti z metodického tímu v spolupráci so zariadeniami snažia dostať do výslednej podoby, aby v budúcnosti mohla pomôcť aj ďalším.

 

Počas neformálnych rozhovorov, ktoré stretnutie sprevádzali, sme vyriešili aj množstvo iných otázok a problémov, objavujúcich sa v priebehu projektu. Riaditelia i manažment si práve takéto formy stretnutí v širšom kruhu osôb so spoločným profesijným poslaním pochvaľujú. Majú totiž možnosť vzájomne sa obohacovať a prinášajú medzi seba cenné rady a riešenia, ktoré by sa „ľuďom zvonku“ len ťažko a prácne hľadali.

 • počas práce » Click to zoom ->

  počas práce

 • počas práce » Click to zoom ->

  počas práce

 • počas práce » Click to zoom ->

  počas práce