Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Študijné cesty do Čiech zaujali

Študijné cesty do Čiech zaujali

V novembri sa nám pre zariadenia zapojené do projektu NP DI a NP DI BSK podarilo zabezpečiť, aby vycestovali za kolegami do Čiech a získali veľa praktických informácií o procese transformácie, a to priamo z prvej ruky.

V Čechách v pilotnom projekte prešlo školeniami už niekoľko desiatok zariadení sociálnych služieb  a bola im poskytovaná podpora počas celého transformačného procesu. Niektoré ho už úspešne dokončili, iné sa momentálne nachádzajú vo finálnych fázach.

V rámci NP DI sa uskutočnili 4 pracovno-študijné cesty, ktorých sa zúčastnilo viac ako 130 ľudí – v pestrom zložení zamestnanci priameho kontaktu, manažment zariadenia, obyvatelia zariadenia, zástupcovia z VÚC, lokálni konzultanti a projektový manažér. Cieľové destinácie boli Domov bez zámku (Náměšť nad Oslavou), Zámek Nová Horka (Studénka), Domov Jeřabina (Pelhřimov)a Vyšší Hrádek (Brandýs nad Labem) .

Počas návštev zariadení mali účastníci možnosť vidieť nové prevádzky, nové komunitné služby a mali možnosť rozprávať sa nielen so zamestnancami ale aj s obyvateľmi. Práve tu sa otvorili, okrem nových priestorov na priateľstvá,  aj otázky, ako sa im dnes býva, keď žijú sami v domoch a bytoch, nie v kaštieľoch a na zámkoch vo veľkých skupinách. Jednohlasne sa všetci zhodli, že už by sa k spôsobu života vo veľkokapacitnej inštitúcii vôbec nevrátili. Počuť to bolo veľmi potrebné pre obyvateľov našich zariadení, ktorí sa zatiaľ cítia neisto a nevedia si budúcnosť inak predstaviť. Zamestnanci a zástupcovia z našich VÚC mali možnosť komunikovať aj so zástupcami samosprávy a verejnej správy. Práve z týchto rozhovorov vzišli dôležité závery. Informácie o tom, že ani v jednom zo spomenutých prípadov nie sú náklady na súčasné poskytované služby vyššie ako boli v minulosti, zapôsobili na našich zriaďovateľov. V niektorých prípadoch sa navýšili počty zamestnancov, v iných sa zvýšil pomer pracovníkov priameho kontaktu na úkor prevádzkových (všetkým dotknutým zamestnancom pritom bola ponúknutá možnosť rekvalifikácie), no znížené náklady na prevádzku túto skutočnosť v dostatočnej miere vykompenzovali.

Najčastejšie otázky slovenských účastníkov ciest na českých kolegov boli:

  • Ako sa pripravovali obyvatelia aj zamestnanci na prechod na iný typ pobytových služieb?
  • Koľko trvala, resp. ešte trvá adaptácia obyvateľov s vysokou mierou podpory na nové prostredie?
  • Ako podporuje nové pobytové služby zriaďovateľ?
  • Koľko majú celkovo sestier ?
  • Ako ich prijali obyvatelia obcí a čo robili pre ich pozitívne  prijatie?
  • Porovnanie ekonomických nákladov v kaštieli a v novom type pobytových služieb?

 

Sprostredkovane od našich kolegov z Čiech, rovnako ako z úst projektového manažéra, asistentov pre vzdelávanie a osvetu a lokálnych konzultantov, môžeme skonštatovať, že sa nám aspoň čiastočne účel návštev splniť podarilo. Vytvorili sme priestor a fórum na výmenu názorov, skúseností, na zodpovedanie všetkých (často ťaživých) otázok. Je dobré, že máme niekoho, kto si pred krátkym časom prešiel rovnakými zmenami, a zároveň s nami zdieľa spoločnú minulosť a podobnú kultúru.

Aj týmto sa chceme poďakovať kolegom, že nás prijali a umožnili nám zažiť si prakticky niečo, čo možno niektorí zamestnanci doteraz považovali len za teoretickú možnosť vývoja udalostí. Ono, nie nadarmo sa hovorí: „lepšie raz vidieť ako miliónkrát počuť“.