Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Odborná diskusia v Snine na konferencii Individuálne plánovanie, aktivizácia prijímateľa a komunitné služby pre všetkých

Odborná diskusia v Snine na konferencii Individuálne plánovanie, aktivizácia prijímateľa a komunitné služby pre všetkých

Keď viacerí spoja sily, takmer vždy je zaručený dobrý výsledok ich spoločnej práce. Minulý utorok bolo v Cirkevnom centre voľného času v Snine rušno. Od rána sa chystala konferencia, na ktorú sme spolu s CSS Zátišie Osadné pozývali  takmer 80 ľudí. A oni prišli. Nakoniec nás bolo 120.

 

 

  

 

 

Pani riaditeľka CCVČ Mgr. Iveta Haburajová pomohla, kde mohla, a sama sa zúčastnila. Mesto Snina tiež pomohlo a prišiel  aj pán primátor Ing. Štefan Milovčík. Vystúpili a vyjadrili podporu aj zástupkyne Prešovského samosprávneho kraja a ďalší hostia. No čo je najdôležitejšie, prišli a boli s nami aj ľudia, o ktorých sa rozprávame často poza ich chrbát. Sprievodnou akciou ku konferencii boli návštevy drevárskej firmy, kaderníčky, kozmetičky, nákupy, cukráreň a pizzeria, aktivity v pobočke Matice Slovenskej. Obyvatelia z CSS sa k nám pridali a cez obed prebiehala medzi všetkými zúčastnenými bez rozdielov živá diskusia.

 

 

   


 

Konferencia s názvom Individuálne plánovanie, aktivizácia prijímateľa a komunitné služby určite zaujala. S odbornými prednáškami vystúpili Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD., Mgr. Denisa Nincová, PhDr. Miroslav Cangár. Nasledovali interaktívne workshopy s rôznymi témami, ktoré viedli PhDr. Lucia Petrovková, PhDr. Viera Záhorcová, PhD., Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., Mgr. Lýdia Brichtová, Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. a  Mgr. Mária Machajdíková. Najväčší záujem bol o tému individuálneho plánovania, jeho ukotvenia v zákone, kontroly a o prepojenie sociálnych služieb so službami zamestnanosti.

 

 

   

 

 

Dnes, s odstupom času a získaním spätných väzieb môžeme skonštatovať, že konferencia v Snine zaujala. Prišlo veľké množstvo ľudí, už počas konania konferencie ale aj bezprostredne po nej sme dostávali dotazy na ďalšie pripravované podujatia, workshopy. Na východe je teda veľký dopyt po kvalitných odborných fórach. Zobrali sme to ako výzvu a určite sa na jeseň vrátime.