Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Navštívili sme zariadenia na východe - CSS Zátišie a DSS Lidwina

Navštívili sme zariadenia na východe - CSS Zátišie a DSS Lidwina

V posledný predvianočný týždeň, vo štvrtok 18. decembra navštívil CSS Zátišie Osadné a DSS Lidwina Strážske spolupredseda Európskej expertnej skupiny pre prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť MUDr. Jan Pfeiffer, sprevádzaný zástupcami MPVR SR, IAZaSI, Košického a Prešovského samosprávneho kraja a expertov z národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (ďalej NP DI).

Obe zariadenia sú zapojené do NP DI a momentálne sa nachádzajú v procese intenzívnej prípravy a vzdelávania všetkých zamestnancov v základnom kurze. Vzdelávanie prebieha vždy dva pracovné dni v týždni, a spolu so supervíziou zaberie značnú časť pracovného fondu. Aj napriek sťaženým podmienkam pre zabezpečenie celkového chodu zariadení, sú zamestnanci motivovaní absolvovať vzdelávania, pretože všade je citeľná snaha dostať sa vpred.

Za prínosné možno hodnotiť to, že informácie, ktoré sa k zamestnancom dostávajú prostredníctvom lektorov potvrdil a ich váhu umocnil aj MUDr. Pfeiffer. V oboch zariadeniach sa viedla otvorená diskusia, keďže aj napriek spoločnému regiónu a lokalite, každé z nich je špecifické v skladbe svojej klientely a v problémoch, ktoré sa v procese objavujú. A ako sa u nás hovorí: „kto sa pýta, ten sa dozvie“.

CSS Zátišie je aj napriek svojej lokalizácii – ide o poslednú dedinu na slovensko – poľskom pohraničí (zariadenie je umiestnené v budovách bývalej pohraničnej stráže) veľmi čulým. Vzťahy v ňom sú priateľské a otvorené, zamestnanci rešpektujú obyvateľov a venujú im naozaj veľkú pozornosť. Snažia sa správnym smerom rozvíjať ich zručnosti a podporovať ich, v čom vynikajú. Zriadená je tu okrem iných činností aj krásna keramická a stolárska dielňa. Výrobky z oboch vôbec nepripomínajú, že ich vyrábajú ľudia so špecifickými potrebami. Naopak. Človek nadobúda dojem, že ide o dnes populárne „handmade“ dielničky. Napriek šikovnosti však v mnohom obyvateľov brzdia ich posudky. Znovunadobudnúť spôsobilosť na právne úkony je behom na dlhé trate, často končí neúspešne. Potom je takmer nemožné získať pre človeka stabilnú prácu, riadne platenú, podpísať pracovnú zmluvu, či získať osvedčenia z kurzov. Pritom sú tu obyvatelia, ktorí by veľmi radi pracovali a osamostatňovali sa aj v tejto oblasti ich života.

DSS Lidwina je zariadením sociálnych služieb, umiestneným priamo v meste Strážske.  Len nedávno začalo v jeho areáli fungovať tréningové bývanie pre niekoľko slečien, klientiek. Sú naozaj šikovné, učia sa variť, prať a žehliť. Chodievajú do CVČ tancovať country tance a bežne navštevujú neďaleký kostol.  Ich si už bez problémov vieme predstaviť bývať vo vlastnom. Časť obyvateľov zariadenia však potrebuje vysokú mieru podpory a 24-hodinovú starostlivosť. Pre nich je potrebné zabezpečiť sieť dobrých a dostupných  komunitných služieb predtým, než sa budú integrovať do komunity. Aj napriek tomu je to podľa riaditeľky zariadenia možné a momentálne intenzívne hľadá a rokuje o vhodných bytových objektoch s ich majiteľmi. Inou cestou je okrem výstavby nových domov aj nájom už existujúcich bytov, samozrejme, vždy s ohľadom na potrebnú mieru podpory ich budúcich obyvateľov.

Tieto aj mnohé iné špecifiká, problémy, prekážky a otázky sa diskutovali počas uplynulej návštevy. Rovnako ako tá pred mesiacom, aj táto nás len utvrdzuje v názore, že práve organizovanie takýchto príležitostí na odbornú, ale pritom neformálnu diskusiu je dôležitým nástrojom pre uskutočňovanie zmien, ktoré sú v našom systéme také potrebné a nevyhnutné. 

 • pracovné stretnutie » Click to zoom ->

  pracovné stretnutie

 • pracovné stretnutie » Click to zoom ->

  pracovné stretnutie

 • pracovné stretnutie » Click to zoom ->

  pracovné stretnutie

 • pracovné stretnutie » Click to zoom ->

  pracovné stretnutie

 • pracovné stretnutie » Click to zoom ->

  pracovné stretnutie