Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Fond sociálneho rozvoja sa stretol so zástupcami VÚC a sociálnych zariadení zapojených do národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“

Fond sociálneho rozvoja sa stretol so zástupcami VÚC a sociálnych zariadení zapojených do národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“

Dňa 22.10.2013  sa v priestoroch ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pod záštitou vedúceho služobného úradu MPSVR SR Ing. Jána Vanča uskutočnilo stretnutie za okrúhlym stolom, ktorého sa zúčastnili Ing. Jozef Vančo, vedúci služobného úradu MPSVR SR, doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD., generálna riaditeľka FSR, zástupcovia VÚC – Banská Bystrica, Košice, Nitra, Trenčín, Trnava, zástupcovia vybratých zariadení, zástupcovia sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR, zástupcovia sekcie riadenia ESF MPSVR SR a zástupcovia projektového tímu národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb“. 

 

Projekt je pilotným projektom, ktorý má za cieľ pripraviť a overiť jednotný postup deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou, a tiež podporiť verejných poskytovateľov, ktorí majú záujem transformovať svoje inštitucionálne služby na komunitné a využiť pre tento účel prostriedky Regionálneho operačného programu. Predmetom stretnutia bolo oboznámenie sa so súčasnou situáciou projektu a ďalším postupom realizácie.

 

Po úvodnom slove pána vedúceho služobného úradu Ing. Vanča pani generálna riaditeľka FSR oboznámila prítomných s činnosťami vykonanými od spustenia projektu. Projektová manažérka projektu odprezentovala ciele, hlavné aktivity, cieľové skupiny a predstavila zariadenia, ktoré sú na základe nominácie jednotlivých samosprávnych krajov  zapojené do realizácie projektu. Podala tiež informáciu o súčasnom stave implementácie národného projektu.

 

V ďalšej časti stretnutia dostali priestor jednotliví účastníci stretnutia a  rozprúdila sa aktívna diskusia v priateľskej atmosfére, ako o zrealizovaných aktivitách v oblasti transformácie systému sociálnych služieb v jednotlivých samosprávnych krajoch, tak aj o najbližších úlohách a praktických otázkach zvládania plynulého prechodu zmeny sociálnych služieb.

 • pracovné stretnutie » Kliknite pre zväčšenie ->

  pracovné stretnutie

 • pracovné stretnutie » Kliknite pre zväčšenie ->

  pracovné stretnutie

 • pracovné stretnutie » Kliknite pre zväčšenie ->

  pracovné stretnutie

 • pracovné stretnutie » Kliknite pre zväčšenie ->

  pracovné stretnutie