Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Inštitút rodovej rovnosti pre Slovenskú republiku Kód ITMS:27120230002

Inštitút rodovej rovnosti pre Slovenskú republiku Kód ITMS:27120230002

Inštitút rodovej rovnosti pre Slovenskú republiku Kód ITMS:27120230002

Opis projektu

Obsah tlačovej správy

Web stránka projektu