Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Programové obdobie 2007-2013 » Inštitút rodovej rovnosti pre Bratislavský samosprávny kraj Kód ITMS:27130230003

Inštitút rodovej rovnosti pre Bratislavský samosprávny kraj Kód ITMS:27130230003

Inštitút rodovej rovnosti pre Bratislavský samosprávny kraj Kód ITMS:27130230003

Opis projektu

Obsah tlačovej správy

Web stránka projektu