O agentúre » Národné projekty » Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu » Analytické výstupy

Analytické výstupy

 

Štát:

 • Prekážky v práci a ochrana v práci
 • Pracovná migrácia z tretích krajín a trh práce v SR
 • Zelené pracovné miesta
 • NEET v SR – s kým a ako
 • Aktivácia uchádzačov o zamestnanie

 

KOZ:

 • Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa: princíp, realizácia, dopady KOZ
 • Regionálny sociálny dialóg
 • Bariéry členstva v odboroch 1: Analýza súčasného stavu členskej základne odborových zväzov združených v KOZ SR a príčiny úbytku členov.
 • Pracovný proces a psychická integrita človeka / Psychologické riziká nepretržitej prevádzky a ich vplyv na osobnostné limity zamestnancov
 • Hospodárske a sociálne dopady Priemyslu 4.0

 

AZZZ:

 

RÚZ:

 • Prínos a dopady zdieľanej ekonomiky na podnikateľský sektor na Slovensku
 • Cudzinecká politika, zamestnávanie cudzincov a prisťahovalcov a aktivity zamerané na motivovanie zahraničných študentov k štúdiu v SR
 • Budúci rozvoj Európskej únie v kontexte potrieb zamestnávateľov SR
 • Prínos blockchainu / krypto-technológií pre podnikateľský a verejný sektor
 • Analýza 10 najproblematickejších noriem z hľadiska Goldplatingu
 • Analýza regulačného zaťaženia spojeného so zamestnaním prvého zamestnanca
 • Námety pre možnosti zlepšenia podnikateľského prostredia pre Programové vyhlásenie vlády na obdobie 2020 – 2024

 

 ZMOS:

 

APZ:

 • Analýza vzťahu zakotvenia predikovateľného systému  určovania minimálnej mzdy a trhu práce
 • Daňovo - odvodové zaťaženie slovenských podnikov v porovnaní s krajinami Európskej únie a jeho dopady na konkurencieschopnosť slovenského priemyslu