Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Národné projekty » Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu » Analytické výstupy

Analytické výstupy

 

Štát:

 

KOZ:

  • Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa: princíp, realizácia, dopady KOZ ( formát PDF, 1,9 MB)
  • Regionálny sociálny dialóg
  • Bariéry členstva v odboroch 1: Analýza súčasného stavu členskej základne odborových zväzov združených v KOZ SR a príčiny úbytku členov.
  • Pracovný proces a psychická integrita človeka / Psychologické riziká nepretržitej prevádzky a ich vplyv na osobnostné limity zamestnancov
  • Hospodárske a sociálne dopady Priemyslu 4.0

 

AZZZ:

 

RÚZ:

 

 ZMOS:

 

APZ:

  • Analýza vzťahu zakotvenia predikovateľného systému  určovania minimálnej mzdy a trhu práce
  • Daňovo - odvodové zaťaženie slovenských podnikov v porovnaní s krajinami Európskej únie a jeho dopady na konkurencieschopnosť slovenského priemyslu