O agentúre » Národné projekty » Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky » Obecný sociálny podnik – alternatíva rozvoja Nitrianskeho kraja

Obecný sociálny podnik – alternatíva rozvoja Nitrianskeho kraja

Zamestnanci nitrianskeho regionálneho centra sociálnej ekonomiky absolvovali prezentácie a diskusie dovedna s viac ako stovkou starostov z celého nitrianskeho kraja o možnostiach rozvoja sociálnej ekonomiky v podmienkach ich regiónu.

Prezentácie zástupcov RC SE v Nitre sa uskutočnili v rámci stretnutí, ktoré so starostami a primátormi pravidelne organizujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento fakt potvrdzuje, že úrady práce v jednotlivých regiónoch sú nezastupiteľným partnerom pri aktivitách regionálnych centier. Spomínané stretnutia sa uskutočnili v priebehu februára a marca 2019 v Nitre, Zlatých Moravciach, Leviciach, Nových Zámkoch, Topoľčanoch a v Komárne. Keďže nitrianske centrum je zatiaľ jediné na západnom Slovensku, na požiadanie úradu v Trenčíne sme problematiku sociálnej ekonomiky priblížili aj starostom z okresov Trenčín a Ilava.

4-01

 

V úvode každého vystúpenia bol zástupcom miestnych samospráv predstavený nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, predovšetkým možnosti založenia sociálneho podniku v podmienkach obce. Následne zástupcovia obcí dostali možnosť dozvedieť sa viac o poradenskej činnosti a úlohách regionálnych centier sociálnej ekonomiky, ako aj o príkladoch z praxe o už existujúcich sociálnych podnikoch.

Viacerých starostov zaujala najmä možnosť založenia integračného sociálneho podniku, ktorý by v prípade mnohých obcí pomohol vyriešiť problém so znevýhodnenými a zraniteľnými nezamestnanými obyvateľmi.

O záujme o tento segment ekonomiky svedčia aj živé diskusie prakticky na všetkých stretnutiach. Starostov zaujímali najmä oblasti, v ktorých sa môže obec realizovať prostredníctvom subjektu sociálnej ekonomiky, finančné nástroje na podporu sociálnych podnikov i možnosti a kompetencie regionálnych centier sociálnej ekonomiky.

4-02

 

Keďže je našou ambíciou venovať sa každému záujemcovi osobitne - s reflektovaním podmienok, v ktorých pôsobí - neobmedzili sme sa len na otázky zadané priamo počas spoločnej diskusie. Každému z účastníkov sme ponúkli možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie – buď v priestoroch nášho regionálneho centra, alebo priamo v obci – a spoločne posúdiť možnosti založenia sociálneho podniku v konkrétnej obci. Teší nás, že záujem o ďalšie informácie bol zo strany starostov nezanedbateľný a spoločne prispejeme k rozvoju Nitrianskeho kraja.