Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Všeobecné opatrenia

Všeobecné opatrenia

Informácia o elektronickom doručovaní rozhodnutí

v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci

ZÁKAZ VŠETKÝCH NÁVŠTEV