Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Zoznam odborných hodnotiteľov

Zoznam odborných hodnotiteľov

ODBORNÍ HODNOTITELIA
Ing. Michal Bačkovský
Mgr. Andrea Mikušová