O agentúre » Dopytové projekty » Výsledky 3. hodnotiaceho kola » Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP


           
KÓD ŽIADATEĽ IČO ŽIADATEĽA NÁZOV PROJEKTU CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SCHVÁLENÉ  NFP KOLO VÝZY
NFP312030S237 Global Blue Slovakia s. r. o. 31407471 Zručných zamestnancov nikdy nie je dosť 199 884,84 € 199 884,84 € 3
NFP312030R998 IT Academy s. r. o. 46759786 Rozvoj sektorových zručností – spol. IT Academy s. r. o. 32 012,51 € 32 012,51 € 3
NFP312030R936 BM-Trans, spol. s r.o. 30222664 Vodič profesionál 98 853,84 € 41 937,32 € 3
NFP312030R825 KINEX BEARINGS, a.s. 35962623 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. 199 997,84 € 199 997,84 € 3
NFP312030R913 VENDING, s.r.o. 36056642 Profesijný  rozvoj  sektorových  zručností v podniku VENDING, s.r.o. 179 733,26 € 179 733,26 € 3
NFP312030R946 R & D MOLD MACHINING s. r. o. 44517751 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti R & D MOLD MACHINING s. r. o. 170 001,98 € 170 001,98 € 3
NFP312030R986 ACORD s.r.o. 35825952 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti ACORD s.r.o. 191 444,43 € 191 444,43 € 3
NFP312030R989 Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! 40084451 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! 161 798,80 € 161 798,80 € 3
NFP312030R784 Confal a.s. 36032930 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Confal a.s. 193 456,06 € 193 456,06 € 3
NFP312030R722 ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r. o. 46813900 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r. o. 34 911,81 € 34 911,81 € 3
NFP312030R721 JFS, s. r. o. 44646372 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti JFS, s.r.o. 89 227,09 € 64 722,19 € 3
NFP312030R429 OBALPRINT, a.s. 36717398 Profesijný  rozvoj  sektorových  zručností v podniku OBALPRINT, a.s. 52 445,20 € 52 445,20 € 3
NFP312030R299 MATADOR Automotive Vráble, a.s. 31411801 Zvýšenie kvalifikácie zamestnancov v MATADOR Automotive Vráble, a.s. 76 828,51 € 76 828,51 € 3
NFP312030R363 Leoš Šimunek 41429273 Odborná príprava zamestnancov firmy Leoš Šimunek - rozvoj odborných a špecifických zručností 133 574,09 € 133 574,09 € 3
NFP312030S226 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rozvoj sektorových zručností zamestnancov Úradu TTSK 199 879,05 € 199 879,05 € 3
NFP312030S143 AIR SYSTEM s.r.o. 47351993 Rozvoj zručností zamestnancov AIR SYSTEM 141 842,35 € 141 842,35 € 3
NFP312030S129 TRISLOV, s.r.o. 36661007 Trislov - sektorové zručnosti 199 541,02 € 199 541,02 € 3
NFP312030S100 SKIPPI Nitra, s.r.o. 36533793 Rozvoj sektorových zručností zamestnancov SKIPPI Nitra, s.r.o. 123 433,87 € 123 433,87 € 3
NFP312030S090 EUROPE CATERING s.r.o. 50338013 Vzdelávanie UoZ za účelom rozvoja ich kompetencií v súlade s požiadavkami trhu práce a potrebami spoločnosti EUROPA CATERING s.r.o. 72 109,76 € 72 109,76 € 3
NFP312030S043 VATMANN, spol. s r.o. 31735738 Rozvoj zručností zamestnancov Vatmann 170 985,43 € 170 985,43 € 3
NFP312030S051 QBSW, a.s. 35798297 Zdokonaľovanie a rozvoj informačno-komunikačných zručností zamestnancov pobočiek QBSW, a.s. 73 049,38 € 73 049,38 € 3
NFP312030S076 Slovak People s.r.o. 36749681 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti Slovak People s.r.o. 199 523,51 € 199 523,51 € 3
NFP312030S082 MaPeJ s. r. o. 45908125 Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti MaPeJ s. r. o. 81 364,23 € 81 364,23 € 3