O agentúre » Dopytové projekty » Výsledky 3. hodnotiaceho kola » Zoznam odborných hodnotiteľov

Zoznam odborných hodnotiteľov

ODBORNÍ HODNOTITELIA
PhDr. Karin Bugalová
Mgr. Marián Cipár
Mgr. Alena Gibeľová
Ing. Milan Haluška
PhDr. Soňa Holíková
Ing. Marián Paholok
Ing. doc. Viera Petrášová, CSc.
Ing. Zuzana Polgárová
Ing. Štefan Repko
Ing. Július Seman
JUDr. Elena Sivová
Ing. Anna Szuhová
Miroslav Štefánik
Ing. Jana Urdziková