O agentúre » Dopytové projekty » Výsledky 1. a 2 hodnotiaceho kola » Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

KÓD ŽIADATEĽ NÁZOV PROJEKTU CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SCHVÁLENÉ  NFP KOLO VÝZY
NFP312030P802 Národná energetická, a.s. Rozvoj informačno-komunikačných zručností zamestnancov v energetike 199 730,14 € 199 730,14 € 1
NFP312030P748 Stredná odborná škola obchodu a služieb Zvýšenie odbornej zručnosti zamestnancov školy 43 486,04 € 43 486,04 € 1
NFP312030P532 MATADOR Industries, a. s. Zvýšenie odbornosti zamestnancov v MATADOR Industries, a.s. 122 211,04 € 122 211,04 € 1
NFP312030P433 M - TECH partner, s. r. o. Rozvoj zručností v Spoločnosti M - tech partner 199 927,42 € 199 927,42 € 1
NFP312030P018 DECODOM, spol. s r.o. Rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností vo firme DECODOM, spol. s r.o. 193 964,01 € 193 964,01 € 1
NFP312030Q692 BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o. Kvalitní zamestnanci - úspešná firma 48 157,35 € 48 157,35 € 2
NFP312030Q655 GLOBAL INVEST DS-SK s.r.o. Rozvoj odbornosti a kompetencií pracovnej sily vrátane IKT zručností v spoločnosti GLOBAL INVEST DS-SK s.r.o. 183 645,16 € 183 645,16 € 2
NFP312030Q706 SAFE TIME, spol. s r.o. Profesijný  rozvoj  sektorových  zručností  v podniku SAFE TIME, spol. s r.o. 55 424,19 € 55 424,19 € 2
NFP312030Q696 PYRONOVA s. r. o. Profesijný  rozvoj  sektorových  zručností  vrátane  IKT zručností v podniku PYRONOVA s. r. o. 131 656,00 € 131 656,00 € 2
NFP312030Q562 CCC Slovakia, s. r. o. Rozvoj zamestnancov CCC Slovakia 180 367,57 € 180 367,57 € 2