O agentúre » Dopytové projekty » Výsledky 1. a 2 hodnotiaceho kola » Zoznam odborných hodnotiteľov

Zoznam odborných hodnotiteľov

ODBORNÍ HODNOTITELIA
Ing. Lívia Klimentová
Mgr. Alena Gibeľová
Ing. Marián Paholok
Ing. Štefan Repko
Ing. Július Seman
Mgr. Katarína Slamená