Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom O agentúre » Dopytové projekty » Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

KÓD ŽIADATEĽ NÁZOV PROJEKTU CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SCHVÁLENÉ  NFP KOLO VÝZY
NFP312030N466 NOVONET, s. r. o. NovoNet podporuje zosúladenie rodinných a pracovných povinností zamestnancov v praxi 20 196,00 € 18 176,40 € 1
NFP312030N474 Materské centrum Harmónia Detský kútik Harmónia 117 621,69 € 105 859,52 € 1
NFP312030N762 Kidsfun s. r. o. Detské centrum Chalúpka 118 430,08 € 106 587,07 € 1
NFP312030N820 Montessori klub Poskytovanie flexi starostlivosti o deti z Trenčína s prvkami montessori 156 828,92 € 141 146,03 € 1
NFP312030N808 Občianske združenie Alegro Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti Živá škola 115 195,60 € 103 676,04 € 1
NFP312030P587 "webKeeping" družstvo Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života 29 168,41 € 26 251,57 € 2
NFP312030P538 Občianske združenie Sasa Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti v Poprade 118 430,08 € 106 587,07 € 2
NFP312030P554 MALÝ MRAVČEK Aktívny voľný čas detí pracujúcich rodičov v kútiku MALÝ MRAVČEK 71 047,92 € 63 943,13 € 2
NFP312030P562 Adriana Vavreková - Opatrovateľské centrum Drobček Opatrovateľské centrum Drobček - flexibilná starostlivosť o deti vo Vranove nad Topľou 118 430,08 € 106 587,07 € 2
NFP312030P483 ŠKOLIČKOVO, o. z. Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti Školičkovo 156 828,92 € 141 146,03 € 2
NFP312030P471 Mladí v prírode Centrum pre flexibilnú starostlivosť o deti Mladí v prírode 115 196,50 € 103 676,85 € 2
NFP312030P478 Základná a materská škola Sielnica, n.o. Detské centrum Sielnica 156 828,92 € 141 146,03 € 2
NFP312030P505 Spoločnosť Nattura Flexibilná starostlivosť o deti v klube Dúhovka 76 797,67 € 69 117,90 € 2
NFP312030P537 PALATIN s.r.o. PALATIN prispieva k súladu pracovných aktivít a rodinného života mladých rodičov a ich detí 21 318,00 € 19 186,20 € 2
NFP312030N914 FORTIS PROJECT Vytváranie nových pracovných miest v občianskom združení FORTIS PROJECT 18 440,30 € 16 596,27 € 2
NFP312030Q722 JOZUE s.r.o. Centrum pre flexi starostlivosť o deti JOZUE 118 430,08 € 106 587,07 € 3
NFP312030Q714 Centrum pre rodinu a rozvoj osobnosti Martin Centrum pre flexi starostlivosť o deti v predškolskom veku 118 430,08 € 106 587,07 € 3
NFP312030Q678 Obec Rabča Detský kútik Hopkáčik 87 895,18 € 83 500,42 € 3