Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

KÓD ŽIADATEĽ NÁZOV PROJEKTU CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SCHVÁLENÉ  NFP KOLO VÝZY
NFP312020M150 Sapiente Aktivizácia a podpora mladých pre ich uplatnenie v IT sektore 150 039,08 € 145 042,78 € 1
NFP312020M231 S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) Ďalšie vzdelávanie mladých pre potreby IT sektora 177 412,36 € 171 504,53 € 1
NFP312020M242 OZ Tvorivá dielňa Chyť svoju šancu 45 498,40 € 43 983,30 € 1
NFP312020M288 RE-WORK Slovakia s.r.o. Zvyšovanie osobnostného rastu pre fungovanie vo svete práce 193 592,32 € 180 699,07 € 1
NFP312020N264 Občianske združenie - LAVUTA ROMA NEET 171 526,59 € 165 814,75 € 2
NFP312020N295 HARMADY, s.r.o. Motiváciou a vzdelávaním k úspešnému štartu mladých NEET na trhu práce 181 535,03 € 169 444,80 € 2
NFP312020N192 Človek v ohrození, n.o. Podpora mladých a sociálne vylúčených Rómov na trhu práce 28 163,21 € 27 225,38 € 2
NFP312020N266 Centrum osvety a poradenstva - doškoľovacie centrum pre ďalšie vzdelávanie Od vzdelania k zamestnanosti 133 713,58 129 260,92 2
NFP312020N288 Slovenská Escrima Wing Tsun Organizácia (SEWTO) Pripraveným NEET šťastie praje 97 234,58 93 996,67 2
NFP312020N043 NQ,L point, občianske združenie Rozvoj spoločnosti aktiváciou NEET 96 288,51 93 082,10 2
NFP312020N231 Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o. Podpora mladých UoZ 34 992,55  33 827,30 2
NFP312020N255 Živnostenské spoločenstvo mesta Zvolen Chyťme sa príležitosti 49 821,74 48 162,68 2
NFP312020N260 Inštitút jazykov a vzdelávania KNM, n. o. Interaktívna aktivizácia podnikania mladých NEET a podpora ich zamestnanosti v regiónoch Kysúc a Oravy 125 674,05 121 489,10 2
NFP312020N039 REAL EDUCATION s. r. o. Aby mladí mohli pracovať aj z domu 104 800,11 97 820,42 2
NFP312020N055 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Aktivácia a podpora mladých NEET 102 664,46 95 827,01 2
NFP312020N197 Centrum rozvoja banskobystrického kraja Uplatnenie mladých na trhu práce v BBSK 83 343,92 80 568,57 2
NFP312020N045 PERFECT SERVICES s.r.o. Centrá pracovnej záruky mladých 92 625,92 86 457,03 2
NFP312020N259 OZ MILI - športom proti CF Aktivizácia mladých pre potreby regiónu 83 343,92 80 568,57 2