Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Zoznam odborných hodnotiteľov

Zoznam odborných hodnotiteľov

ODBORNÍ HODNOTITELIA
PhDr. Karin Bugálová
PaedDr. Marián Cipár
Ing. Marián Paholok
Ing. Štefan Repko
Ing. Július Seman
Ing. Zlatica Skákalová
Mgr. Katarína Slamená
Ing. Anna Szuhová