Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom Dopytové projekty » Zoznam odborných hodnotiteľov

Zoznam odborných hodnotiteľov

ODBORNÍ HODNOTITELIA
PhDr. Karin Bugalová
PaedDr. Marián Cipár
Mgr. Alena Gibeľová
Mgr. Peter Kulifaj
Ing. Iveta Mitríková
Ing. Marián Paholok
Ing. Július Seman