Dizajn bez nazvu Dopytové projekty » Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP » Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

KÓD ŽIADATEĽ NÁZOV PROJEKTU CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SCHVÁLENÉ  NFP KOLO VÝZY
NFP312040F175 BUDÚCNOSŤ, n.o. Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti 513 692,44 € 488 007,82 € 1
NFP312040F224 TENENET o.z. Rodina bez závislostí (BSK) 366 684,86 € 348 350,62 € 1
NFP312040F136 Občianske združenie Odyseus Rozvoj opatrení so zameraním na drogové a iné závislosti v Bratislave 357 334,25 € 339 467,54 € 1
NFP312040F017 ReSocia, n.o. Zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí v podmienkach ReSocie n.o. 515 558,40 € 489 780,48 € 1
NFP312040D995 TENENET o.z. Rodina bez závislostí (TTSK) 363 081,70 € 344 927,62 € 1
NFP312040I427 Združenie STORM Rozvoj terénnej a ambulantnej sociálnej práce v Nitrianskom a Trnavskom kraji 152 278,85 € 144 664,91 € 2
NFP312040I605 Občianske združenie Brána do života Efektívna resocializácia v Bratislave 243 267,65 € 231 104,27 € 2
NFP312040I397 Občianske združenie "VICTUS" Inovatívne procesy pre efektívnu obnovu a stálosť vzťahových osôb pri sanácii  narušených rodinných  štruktúr ako súčasť resocializácie nielen u mladistvých 249 127,33 € 236 670,96 € 2
NFP312040L943 Trojlístok, n.o. Z bludiska závislostí 244 286,73 € 232 072,39 € 3
NFP312040N863 RETEST Lepšie pripravení na život - zefektívnenie resocializačného programu 66 549,21 € 63 221,75 € 4
NFP312040N723 Gréckokatolícka charita Prešov Cesta z kruhu závislosti 221 600,19 € 210 520,18 € 4
NFP312040Q433 Obec Bajč Centrum sociálnej prevencie v obci Bajč 722 305,49 € 686 190,22 € 5